top of page

Ajarännak 1991

Õpimapp õpilastele

Ajarännak opilastele.jpg

Allikas: Eesti Rahvusarhiiv

Sissejuhatus

Hea ajarändur!

Sinu ees on õpimapp, mis aitab sul valmistuda (digi)ajarännakuks aastasse 1991.

On 21. august 1991. Eelmisel õhtul kell 23.03 on taastatud Eesti iseseisvus. Mis saab edasi?

Tule ja osale ajaloos!

Õpimapp sisaldab järgmisi materjale:

raamatud, artiklid, audio- ning audiovisuaalsed allikad.

Allikad on jagatud kolme kategooriasse:

  • Allikad I: materjalid, millega tuleb enne ajarännakut tutvuda, et olla aktiivne osaleja.

  • Allikad II: materjalid suurematele huvilistele.

  • Allikad III: lisamaterjalid tõelistele fännide.

 

Õpimapis on ka digitaalsed abivahendid, mis võimaldavad pärast allikatega tutvumist: 

  1. luua ajarännakuks oma tegelaskuju ja koostada rollikaart;

  2. luua oma ajatelje sündmustest aastatel 1987–1991;

  3. teha märkmeid inimeste ja sündmuste kohta;

  4. koostada kokkuvõte ajarännakust. 

 

AJAS RÄNDAMISENI!

Ajarännak 1991

Õpimapp "Ajarännak 1991" on valminud 

Erasmus+ (KA227-583C2BA6)  projekti „Digital solutions for

applied heritage - exploring transnational learning opportunities“ („Digilahendused pärandiõppes – riikidevaheliste õpivõimaluste uuring“)

raames

pildid korraga tiitellehele var 2.PNG
bottom of page